tisdag, april 16
Shadow

Sachs klassiska nav och motorer

Bland mopeder är det inte många namn som är lika välkända som Sachs. Företaget grundades redan 1895 och har klarat sig väl genom krigstider och industrialiseringsfaser. I Sverige har Sachs motorer blivit någonting välkänt både till namnet och den något skramliga gång som dessa motorer haft. Under 1950 talet var detta en av de vanligare motorerna och ändå in på 1980 talet kunde man se åtskilliga Sachs motorer på mopeder runt folkparker och korvkiosker. Det nav man var tidiga med att ta fram används än idag företrädelsevis på cyklar.

Stor tillväxt

Från och med att man från Sachs lanserade torpedonavet, ökade man sina verksamhetsområden och tillverkade en rad detaljer och komponenter för en större industri. Allt ifrån motorer till kopplingar såldes till fordonsindustrin och väl framme omkring 1930 hade man 7000 anställda. Som flera andra företag fick Sachs svåra tider under andra världskriget. Efter kriget omkring 1945 hade man dock åter styrfart och fortsatte tillverkning i snabb takt. Släkten satt kvar som ägare till företaget under lång tid och efter ett försök att sälja, vilket stoppades, genomfördes tillslut en försäljning till Mannesmann. Detta var i slutet av 1980 talet. Även om företaget nu inte har samma ägargrupp, har man som varumärke fortsatt med tillverkningen. Sachs är väl ansedda inom tillverkningsindustrin och huvudinriktningen är som när de började.

Hos de som intresserar sig för mopeder har Sachs en viktig roll och kan anses vara en kugge i mopedindustrin både nationellt och vidare. Då man tidigt erbjöd motorer som var synnerligen driftsäkra kunde man snabbt hävda sig på en marknad som annars redan hade en hel del konkurrens. Det finns än idag ett flertal mopeder med de klassiska 2, 3 och fyrväxlade motorerna från Sachs. Den automatväxlade varianten, Saxonette, fick stor uppmärksamhet men har i vissa kretsar inte stannat på samma sätt som de tidigare alternativen.

För den som nu söker delar till Sachs och som vill rusta upp en mopedmotor man har i garaget, finns butiker som fokuserar på trimdetaljer och delar till en rad olika klassiska mopeder. Besök gärna denna butik som har det mesta till Sachs och andra varumärken.