tisdag, april 16
Shadow

Rökdetektor varnar för brand

En rökdetektors uppgift är att upptäcka en brand eller rökutveckling, helst innan branden har brutit ut eller när den bara är i sitt initiala skede. Då kan man till exempel utrymma en byggnad eller en bostad innan branden har gått för långt och man kan också mycket snabbare tillkalla brandkår och räddningstjänst. Har man inte en rökdetektor så riskerar man att branden hinner utvecklas till något förödande med stora materiella skador och i värsta fall också personskador. Det är viktigt att den tekniska installationen är rätt utförd för att man ska upptäcka branden så tidigt som möjligt och för att man tidigt ska kunna ta till de åtgärder som behövs. 

Vad säger lagen om rökdetektorer? 

Det finns många olika regelverk kring rökdetektorer. Boverket har till exempel byggregler som kräver att det ska finnas automatiska rökdetektorer i vårdanläggningar och liknande boendeformer. Det finns även försäkringsbolag som kräver att försäkringstagaren ska ha en rökdetektor, respekterar man inte den regeln kan man riskera att stå utan försäkring och ekonomisk ersättning om en brand skulle uppstå. Det finns också byggherrar som installerar rökdetektorer för att kunna göra undantag i brandskyddkraven. Det finns så klart också många människor som installerar rökdetektorer på eget initiativ. 

Olika typer av rökdetektorer 

Samlingslokaler, hotell och bostäder måste ha vissa typer av rökdetektorer som skyddar användare och gäster mot rök och brand. För bostäder räcker det ofta med brandvarnare eller rökdetektor. I andra byggnader måste det finnas förutom rökdetektor, nät- och batterispänning och larmdon så att det ljuder i hela byggnaden om rökdetektorn skulle aktiveras. Arbetsmiljöverket har också olika föreskrifter om hur arbetsplatser ska utformas ur brandsäkerhetssynpunkt. Till exempel ska det alltid finnas utrymningslarm i lokaler som är extra utsatta för risk för brand, det kan till exempel röra sig om produktionslokaler där man hanterar brandfarliga varor. 

Olika rökdetektorer 

Det finns olika typer av rökdetektorer. En vanlig typ är den optiska rökdetektorn. Den har en mätkammare som nästan ser ut som en labyrint som mäter partikeltätheten. En annan typ av rökdetektorer är den joniserade rökdetektorn. Den använder ett radioaktivt ämne i mätkammaren där lufter joniseras. I stora lokaler, till exempel fabriksbyggnader, brukar man använde en linjerökdetektor. Den är utrustad med sändare och mottagare. De reagerar om rummet fylls med rök, nackdelen är att de även tenderar att reagera på löv som faller eller insekter. Ska du bara ha en rökdetektor för ditt hem så räcker det bra med en optisk eller joniserad rökdetektor.