fredag, september 17
Shadow

Brandskydd

Rökdetektor varnar för brand

Brandskydd
En rökdetektors uppgift är att upptäcka en brand eller rökutveckling, helst innan branden har brutit ut eller när den bara är i sitt initiala skede. Då kan man till exempel utrymma en byggnad eller en bostad innan branden har gått för långt och man kan också mycket snabbare tillkalla brandkår och räddningstjänst. Har man inte en rökdetektor så riskerar man att branden hinner utvecklas till något förödande med stora materiella skador och i värsta fall också personskador. Det är viktigt att den tekniska installationen är rätt utförd för att man ska upptäcka branden så tidigt som möjligt och för att man tidigt ska kunna ta till de åtgärder som behövs.  Vad säger lagen om rökdetektorer?  Det finns många olika regelverk kring rökdetektorer. Boverket har till exempel byggregler som kräver att ...