fredag, juni 21
Shadow

Outsourcing för bättre siffror

Outsourcing för bättre siffror

Varje skola inom affärer och företagsadministration har sina respektive fördelar och nackdelar. Det tenderar också att finnas en trendfaktor inbyggt i flertalet av dessa. I perioder är det platt struktur och ”öppna dörrar” som är i fokus. Därefter är lean management vad som skall göra den stora skillnaden. Oavsett hur man vänder och vrider på det, gäller det att få en stabil och kraftig organisation som har allt väsentligt för arbetet. När det gäller vissa delar av uppgifterna kan outsourcing vara ett alternativ. Det har visat sig gynnsamt att lägga ut delar av verksamheten externt för att kunna minimera inhouse och fokusera på lönsamhetsarbete. När det kommer till frågan om huruvida man skall lägga ut ett arbetsområde eller inte, är det ofta en fråga om vad som är enkelt att följa upp och hantera. En outsourcing kan inte fungera om den kräver för mycket styrning från verksamheten. Det skall istället vara någonting som mer eller mindre autonomt löper parallellt med övrig verksamhet.

Sälj och kundsupport

Sälj hör i viss mån till de uppgifter som kan gå in som outsourcing. Det är då en fråga om att söka upp potentiella kunder och slussa vidare. Detsamma gäller för support. Detta är inte huvudområdet i ett företag som jobbar med hårdvara. Samtidigt är support ofta en nödvändighet. Här kan vi se ett tydligt exempel på en situation där man vill jobba med outsourcing. Kort och gott handlar det då om att man avyttrar allt som inte hör till kärnverksamheten för att istället ta in dessa tjänster utifrån behov. Detta innebär också en skalningsmöjlighet som ofta kan visa sig viktig för företag som ändrar inriktning eller storlek.

När man vill ha outsourcing för någon del i företaget krävs det att man drar upp riktlinjer och att man har en tanke om hur man skall följa upp det hela. Många gånger förläggs de områden som blir föremål för outsourcing utomlands. Med en bra projektledare finns inga problem med vare sig språk eller tradition.

För allt fler företag är outsourcing inte bara en åtgärd för effektivare struktur. Det är också ett sätt att spara och öka nöjdhet.