tisdag, maj 28
Shadow

Så skyddar säkerhetsdörrar de boende

De flesta är nog överens om att en bra dörr både ska skydda bostaden mot intrång och liknande attacker, och skapa trygghet för den som bor innanför dörren. Men utöver detta ställs idag stora krav på att säkerhetsdörrar ska öka komforten genom att skydda mot störande ljud i vardagen. För att ge lugn och ro inne i bostaden kan dörrarna ha en ljudklassning som stänger ute oljud ända upp till 50 dB, vilket märks allra mest i de lägenheter som har öppen planlösning, där ljuden annars lätt fortplantar sig vidare över de stora ytorna.

Säkerhetsdörrar ger ett bra skydd mot brand

Från Boverkets sida ställs enligt lag höga krav på att säkerhetsdörren ska skydda de boende i flerfamiljshus mot brand, och det gäller såväl att stoppa eldspridning som att hindra brandgaser från att ta sig in i bostaden. En godkänd ytterdörr står därför emot både eld och brandrök i 30 minuter, och det gäller även för t.ex. studentkorridorer, hotell m.m. Många gånger är det därmed säkrare att stanna kvar i en lägenhet än att söka sig ut i ett rökfyllt trapphus, och detta är tack vare täta dörrar. Med en dörr som hindrar brandgaser från att ta sig in i lägenheten blir det både tryggare i stunden, men behovet av sanering efter en brand minskar också markant. En bieffekt av brandtätheten är också att dörren hindrar t.ex. grannens matos från trapphuset att ta sig in i bostaden.

Detta är en säkerhetsdörr

  • Säkerhetsdörren är en mycket robust konstruktion och har en kärna av stål som står emot både värme, tryckförändringar i omgivningen och mekanisk påverkan väldigt bra. Det gör det väldigt svårt för en inbrottstjuv att ta sig in genom dörren.
  • På grund av metallen blir dörren också relativt tung och har i de flesta fall en större tillverkningskostnad än en trädörr, men har samtidigt en rejäl hållfasthet och lång livslängd.
  • Säkerhetsdörren kan se olika ut beroende på hur fastigheten är utformad, och har många gånger en yta som inte skiljs nämnvärt från en vanlig dörr. Ytan kan alltså vara i slätt trä, färgad lack och vara utsmyckad med speglar och liknande.