tisdag, maj 28
Shadow

Fastighetsboxar underlättar hantering

Vid första tanken kan fastighetsboxar vara någonting som i första hand är till för postgången och sekundärt för boende och fastighetsskötare. Det finns dock en rad punkter som tillför nytta för samtliga inblandade. Fastighetsboxen underlättar postutdelningen och innebär både snabbare och säkrare utdelning. Samtidigt blir det betydligt mindre spring i trapphuset när brev och reklam inte skall delas ut vid varje dörr utan istället i de fastighetsboxar man installerat.

Önskar er BRF köpa fastighetsboxar till era trapphus finns ett större utbud via denna verksamhet.

Den som är fastighetsskötare har med all säkerhet stor erfarenhet av att man kan behöva byta ut namn på dörrar vid inflyttningar. Detta är någonting som kan göras på en och samma plats för respektive trappuppgång. Fastighetsboxar installeras innanför entrén och på en plats som är enkel att nå för alla som passerar. I vissa fall kan man behöva göra vissa justeringar eller vidta åtgärder för att kunna få plats med sina fastighetsboxar, men det behöver sällan vara något problem.

Är fastighetsboxar säkra?

Att man ifrågasätter säkerheten i fastighetsboxar är fullt naturligt. Det finns hos vissa en tveksamhet då man befarar att obehöriga skall kunna ta upp post ur fastighetsboxens fack. Detta har man i stort kunnat förebygga i och med att man har mycket smala springor till varje fack. Om brevbäraren skall lägga i någonting lite större, har denne nyckel till huvudcylindern och kan komma åt facket i sin helhet.

Frågan om kvalitet är någonting som är avgörande när det kommer till fastighetsboxar. Dagens varianter är tillverkade av grövre dimensioner och kan stå emot en hel del inbrottsförsök och belastning. Det finns även alternativ som är utformade för att kunna monteras utanför fastighetens entré. Dessa fastighetsboxar är speciellt anpassade för att kunna hantera utmaningar i form av kyla och fukt. I övrigt fungerar de på samma sätt som vanliga fastighetsboxar som är till för att monteras inomhus.

Att kunna montera fastighetsboxar utomhus ger möjlighet till förbättringar av posthantering även i de fastigheter som har begränsat utrymme i hall och entré. Var noga med att välja en fastighetsbox som är tillverkad med detta i åtanke. Det finns en uppsjö alternativ med både varierade antal brevinkast.