tisdag, maj 28
Shadow

Därför tappar man hår efter en hårtransplantation

Hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som går ut på att hårsäckar med extrem noggrannhet förflyttas från ett område på hjässan och transplanteras till en annan del av densamma, där håret sedan kan växa och frodas. Som med alla andra former av kirurgi, finns det en viss risk att mindre komplikationer uppstår under denna process. I relativt sällsynta fall kan detta ingrepp, som ju syftar till att återställa behåringen på huvudet, faktiskt leda till att en del av det friska håret tappas under dagarna eller veckorna efter ingreppet.

Vissa hårsäckar i och omkring såväl det område som hårsäckarna tas ifrån som det område de transplanteras till kan då gå förlorade. Det finns dock ingen anledning till oro, utan detta inträffar i färre än 5 procent av alla hårtransplantationer, är endast tillfälligt och eventuellt tappat hår bör dessutom återfås kort därefter.

Varför kan man tappa hår under en hårtransplantation?

Oavsett hur skicklig den kirurg som utför din hårtransplantation är, och oavsett hur pass försiktigt han eller hon extraherar och transplanterar dina hårsäckar, störs såväl donationsområdet som mottagarområdet på hjässan under ingreppet. Denna stress kan rubba den naturliga hårväxten och leda till att du tappar i övrigt friska hårstrån från något av de berörda områdena på hjässan.

Om du till exempel genomgår en så kallad FUE-transplantation, avlägsnas varje enskild hårsäck för sig. Hårstrån avlägsnas från donationsområdet med millimeterprecision och ditt huvud fixeras för att minska rörelse. Hur precist och avancerat denna typ av hårstransplantation än må vara, kan intilliggande hårsäckar störas av denna process, vilket gör att hårstråna trillar av efter operationen. Detta fenomen kan även inträffa på det mottagarområde på hjässan som hårsäckarna transplanteras till. Intilliggande hårsäckar kan påverkas av transplantationen och övergå till ett vilande tillstånd, vilket gör att hårstråna till slut trillar av.

Det finns dock ingen anledning till oro, även om du naturligtvis kan känna dig bekymrad av att få se till synes friskt hår trilla av efter din hårtransplantation. Detta är dock ett fenomen som är övergående. De flesta av de hårstrån som har trillat av kommer växa tillbaka inom loppet av några månader efter ditt ingrepp, och kommer då se ut precis som tidigare.