tisdag, maj 28
Shadow

Att förbereda inför begravningen

När en nära anhörig har gått bort kan det vara en mycket tung sorg att hantera. Samtidigt behöver även praktiska göromål tas itu med. Att utforma en begravning kan vara tungt, eftersom planeringsarbetet ofta behöver påbörjas mycket snart efter att bortgången har skett. I den här texten ger vi tips på förberedelser, som kan göra det enklare att komma igång. Det finns bolag att kontakta i de flesta städer i Sverige. För den som behöver komma i kontakt med någon uppskattad begravningsbyrå i Lund finns denna.

Önskemål från den avlidne

Om den avlidne haft några önskemål gällande sin begravning, bör man utgå ifrån dessa. Ibland finns det här nedskrivna någonstans, eller så har den bortgångne talat om detta under sin livstid. Om det däremot inte finns några önskemål, så behöver de närmaste anhöriga ta ställningen till hur akten ska utformas. Pratar du med en begravningsbyrå kommer det säkerligen också att säga just detta – att de närmast anhörigas omdömen är det bästa att gå efter.

Religiös tillhörighet

Något som begravningen utformas efter är den avlidnes religiösa tillhörighet. Om denne var medlem i till exempel Svenska Kyrkan, så finns rätt att få en akt enligt just Svenska Kyrkans ordning. Det här inkluderar i sådana fall en präst, organist, lokal och vaktmästare. I en del fall kan den avlidne ha tillgång till liknande tjänster, men genom andra trossamfund. Hur själva ceremonin ska se ut i detaljs är upp till den anhöriga och den avlidnes egna önskemål att bestämma – även om man kan ta hjälp av en begravningsbyrå för detaljerna.

Att hitta en begravningsbyrå

Att ta hjälp av en begravningsbyrå kan underlätta mycket, speciellt eftersom tiden efter den anhöriges bortgång kan vara tung. Att hitta en begravningsbyrå är normalt enkelt, oavsett om du bor i en lite större eller lite mindre stad. Säg att du bor i Lund till exempel – en enkel sökning på nätet i stil med ”begravningsbyrå Lund” bör ge dig flera relevanta träffar. Lund är en ganska stor stad och har säkerligen flertalet aktörer på marknaden. Innan du bestämmer dig för att anlita någon är det bra att titta på referenser och omdömen. Kontroller att de är seriösa och utvärdera deras bemötande ordentligt. När det finns flera aktörer att välja mellan – finns det ingen anledning att bara välja första bästa.