söndag, juli 21
Shadow

XML i Excel

XML står för Extensible Markup Language och är ett smidigt språk för import och export av data mellan Excel och databashanterare som till exempel MySQL eller MariaDB. Microsoft Excel gör det enkelt för dig att importera data i XML-format som har skapats av andra applikationer och databaser. Du kan kartlägga XML-element från ett XML-schema till celler i ett kalkylblad, samt exportera XML-data som har reviderats för interaktion med andra applikationer och databaser. Dessa XML-funktioner kan liknas vid att Excel görs om till en generator för XML-filer men behåller sitt välbekanta användargränssnitt.

XML är en teknik som är utformad för att hantera och dela strukturerad data i en textfil som är läsbar inte bara för webbservrar och liknande, utan också för oss mänskliga datoranvändare. XML följer de riktlinjer som är branschstandard och kan hanteras av en mängd olika applikationer och databaser. Med hjälp av XML kan programutvecklare skapa sina egna anpassade datastrukturer, scheman och taggar. Kortfattat kan man säga att XML signifikant underlättar definition, överföring, validering och tolkning av data mellan applikationer, databaser och organisationer. För att till fullo kunna nyttja XML-tekniken i dina kalkylblad, bör du gå en excelutbildning och lära dig allt om hur du kan arbeta med XML i Excel.

Vad kan man göra i Excel med XML?

Genom att använda Excel och XML, kan du hantera kalkylblad och data på ett sätt som tidigare var omöjligt eller åtminstone väldigt svårt. Genom att använda XMP-kartor, kan du enkelt lägga till, identifiera och extrahera specifika delar av ditt företags data från Excel-dokument. Exempelvis behöver inte längre en faktura som innehåller namn och adress från en kund, eller en rapport som innehåller förra kvartalets ekonomiska resultat enbart vara statiska rapporter. Du kan med enkelhet importera denna information från applikationer och databaser, för att därefter revidera den, och slutligen exportera den tillbaka till samma applikation eller databas som du hämta den från.

XML-funktioner lämpar sig särskilt väl för att ta hand om bland annat följande scenarier:
● Du vill utöka funktionerna i dina befintliga Excel-mallar genom att koppla XML-element till de befintliga cellerna. På så vis blir det lättare att importera och exportera data till och från dina mallar utan att du behöver göra om dem.
● Du vill använda XML-data som indata i dina befintliga beräkningsmodeller genom att koppla XML-element till befintliga kalkylblad.
● Du vill kunna importera XML-datafiler till en ny adresbok eller importera XML-data från en webbtjänst till ditt kalkylblad i Excel.
● Du vill kunna exportera data i mappade celler till XML-datafiler oberoende av annan data i kalkylbladet.