söndag, juli 21
Shadow

Snabba tips för skötsel av tandimplantat

Snabba tips för skötsel av tandimplantat

Skötsel av tandimplantat är viktigt för att få så goda resultat av behandlingen som möjligt. Medan implantaten förvisso är konstgjorda, innebär det inte att man kan slarva med tandborstning och övrig munhygien. Tvärtom, så är det avgörande för att implantaten ska vara fina och kunna hålla livet ut.

För de kan hålla livet ut. Men det gäller då att man rengör implantaten och sköter om dem som att det vore riktiga tänder. Samtidigt finns individuella råd kring skötsel av tandimplantat, och det bästa är att lyssna till tandläkaren instruktioner efteråt. Till exempel kan man få en rekommendation om en särskilt kraftig borste, eller en mindre implantatborste.

Men vad ska man egentligen göra? Om du tar till dig av följande tips så kan dina konstgjorda tänder hålla resten av livet.

Tips att följa

  • Använd goda hjälpmedel för att kunna rengöra i hela munnen. Det kan till exempel handla om tandtråd och mellanrumsborstar. Fråga en tandläkare eller tandhygienist för att få råd som är anpassade just för dig.
  • Rengör noggrant kvällar och morgnar, precis som du gör med dina egna tänder.
  • Lyssna till tandläkarens instruktioner efter att du har fått de konstgjorda tänderna. De är anpassade just för dig, och generella råd kanske inte är lika effektiva.
  • Undvik snusning, rökning och annan tobak. Precis som det kan skada dina riktiga tänder, är det inte bra för dina implantat.
  • En del av god skötsel av tandimplantat är att hålla utkik efter varningstecken. Blödningar kan vara ett sådant. Om det inte slutar inom ett par dygn bör du ta kontakt med din tandvårdsklinik. Tandläkaren kan göra en kontroll och ta beslut om eventuell behandling.
  • Oavsett om du har tandimplantat eller inte, bör du vara noggrann med att regelbundet gå till tandläkaren. Har du fått anvisningar om återbesök bör du inte slarva med dessa. Kort efter ingreppet blir du normalt kallad till ett återbesök där en kontroll samt uppföljning görs. Det är även vid det här tillfället som du kommer att få ett vårdprogram som är anpassat just efter dig och dina behov. Därefter är det bra att gå en gång om året för rutinkontroll samt hygienistbehandling.
  • När du rengör – var då särskilt noggrann i området som ligger mellan tandköttet och dina tandimplantat.