tisdag, maj 28
Shadow

Läkarintygen du kan behöva i livet

När behöver du gå till en privat läkarmottagning för att få ett läkarintyg? Det finns en rad tillfällen med allt från adoption och utbildning till dykning och körkort. En läkarmottagning i Stockholm listar bland annat följande tillfällen:

Liv och pensionsförsäkring

Det är inte alltid det behövs läkarintyg när en livförsäkring eller pensionsförsäkring ska tecknas. Men det förekommer. Inte minst om personen har eller haft en sjukdom som gör att försäkringsbolagen ställer sig tveksamma till att ge försäkring. Prata alltid med försäkringsbolaget om vilka prover eller tester som läkaren förväntas göra.

Körkort

Det krävs läkarintyg vid högre behörighet på körkort. Med högre behörighet menas buss, lastbil och buss. Det är även dessa behörigheter som behöver förnyas. Även vid ny ansökan, efter en indragning av körkortet, måste läkarintyg för högre behörighet skickas in. Kom ihåg att ta med papper från Transportstyrelsen som påvisar vilka prover som ska tas beroende på vilka körkort som är tänkta att ta.

Adoption

Inför en adoption krävs i regel ett läkarintyg. Det är adoptionsbyrån som kräver detta för att sedan kunna påvisa för barnhem och organisation i det andra landet att föräldrarna är kapabla att ta hand om barnet. En läkare ser då främst till de fysiska förutsättningarna. Utöver dessa förutsättningar genomför socialstyrelsen en utredning på familjen som framförallt påvisar de familjemässiga förutsättningarna som finns.

Vissa företag

Det finns exempel på flera företag i Stockholm som kräver att de anställda ska genomföra regelbundna läkarundersökningar. Det handlar då inte om kontroll utan om säkerhet. Det kan handla om personer som annars kan utsätta andra för fara om de skulle exempelvis få hjärtproblem, synproblem eller liknande.

Alltid på privata läkarmottagningar

Oavsett om du söker efter ett läkarintyg inför adoption eller högre behörighet på körkort så är det en privat läkarmottagning du ska gå till. Orsaken är att den allmänna vården vänder sig till personer som har problem, sjukdom eller skada. Den är inte till för att intyga att man är frisk. Därmed finns inte heller någon subvention så priset kan vara allt från 500 kr och uppåt beroende på vad som ska undersökas. (De läkarintyg som nämns är enbart exempel från en av de privata läkarmottagningar i Stockholm som ger liknande intyg. Vilka intyg som de olika mottagningarna ger kan variera. Hör alltid efter före eller kolla in på deras hemsidor)