tisdag, april 16
Shadow

Hårtransplantation – vilken metod är bäst?

Hårtransplantation – vilken metod är bäst?

Oavsett om det är FUE- eller FUT-metoden som används, är det kirurgens skicklighet som är det allra viktigaste. Idag finns det en mängd olika kliniker runtom i landet som genomför hårtransplantationer. Valet av klinik är således inte ett beslut som bör förhastas. Att ta sig tiden att hitta en klinik man känner sig trygg med kan vara värt det. Titta på referenser och be gärna om före- och efterbilder, för att få ett intryck av hur kliniken arbetar, på www.hårtransplantation.net kan du hitta ett par bra exempel.

När man ska göra en hårtransplantation är det FUT eller FUE som brukar gälla. FUE är vanligast i Europa, och även den metod som ses som mildast. I USA och i ett antal andra länder i världen är det vanligare med FUT, som ibland även kallas för stripmetoden. Du som ska göra en transplantation i Sverige kommer sannolikt att göra det med FUE-metoden.

FUE-metoden kan ta allt mellan fem och tio timmar att genomföra, eller till och med kortare eller än så. Det som avgör tiden för behandlingen är hur många hårsäckar det är som ska transplanteras. En del är bara lite tunnhåriga, medan andra har stora kala delar på hjässan. Det här kan således variera kraftigt.

Så hur funkar FUE? Kort beskrivet, så plockar kirurgen ut enskilda hårsäckar från det område som de ska hämtas från. Vanligt är att man tar hårsäckarna från baksidan av huvudet, och flyttar till de platser där de patienten anser att de behövs bättre.

Det som främst skiljer FUE och FUT från varandra är hur man hämtar hårsäckarna. Med FUT, eller stripmetoden, så tar kirurgen ut en hudremsa, medan man vid FUE alltså tar hårsäck för hårsäck från donationsområdet. Det går att kombinera metoderna, vilket kan vara gynnsamt beroende på förutsättningarna och patientens önskemål. Att man använder sig av båda metoderna blir allt vanligare.

Som nämnt högre upp i texten, så kommer du sannolikt att göra en hårtransplantation med FUE-metoden, om du besöker en klinik i Sverige eller någon annanstans i Europa. Stripmetoden anses mer arbetskrävande, vilket gör att behandlingen tar längre tid. Att det tar längre tid får som följd att det också blir dyrare.