söndag, juli 21
Shadow

Skapa häftiga effekter med färg

Att skapa effekter med färg är någonting som blivit populärt! Genom att välja rätt nyans och målningsteknik, kan man lura ögat att uppfatta rum som större, ljusare, mindre eller trevligare. Valet av färg är en nyckel både vid fasadmålning och för att med färgens hjälp nå effekt. Denna färdighet kommer från åtskilliga generationers yrkeskunskap!

Måleriet är ett hantverk vars historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Grottmålningar är bland de äldsta bevarade bevisen för att människan i alla tider har ägnat sig åt att täcka sin omgivning i färg. Målare i Stockholm och i övriga delar av landet såg till att många kyrkor av gråsten blev målade interiört under 1400-talet. Det var under medeltiden som den professionella målningen tog fart i landet. Målarna var faktiskt en av de första yrkesgrupperna att organisera sig fackligt, vilket skedde redan år 1887 då Svenska Måleriarbetarförbundet bildades. I början av 1900-talet utförde målarna fortfarande mycket arbete runt omkring själva målningen. De tillverkade till exempel själva den färg de använde till sin målning och i många fall tillverkade de även verktygen på egen hand.

Målaryrket skapar effekter med färg genom tiderna

Med tiden moderniserades målaryrket och under 60- och 70-talet såg det helt annorlunda ut jämfört med 50 år tidigare. Nu arbetade många målare inom byggsektorn, med storskaliga produktioner där kreativiteten var väldigt begränsad och arbetet var enformigt och tungt. Målarfärgen hade nu börjat tillverkas på fabriker och den färgsättning som skulle gälla beslutades ofta av andra personer. Målaren skulle nu utföra ett enda arbetsmoment istället för alla de olika uppgifter som tidigare hade krävts.

1971 var det år då en läroplan för en måleriutbildning introducerades i gymnasieskolan. Idag utbildar man sig till ofta till målare genom att gå ett treårigt byggprogram på gymnasiet. Det går dock fortfarande att få utbildningen genom att ta anställning som lärling på ett måleriföretag. Inom målaryrket ryms en hel rad olika kompetenser och arbetsuppgifter. Vissa yrkesmän ägnar sig till exempel åt att skapa effekter med färg, måleridesign och dekorationsmålning, medan andra specialiserar sig på att måla fasader eller att måla och tapetsera interiört.

Exteriört sker målningen ofta för att skydda byggnader och liknande mot vädrets makter såsom solblekning, nederbörd och vind. Genom att måla byggnaderna kan man skydda ytorna från nötning och samtidigt underlätta rengöringen av desamma. Målning kan också ske för att ge en byggnad ett vackrare utseende, vilket ofta har varit fallet med träbyggnader under årens lopp. Det är viktigt att besitta en viss kunskap när det gäller val av material och också att ha den kompetens som krävs för att jobbet ska utföras på ett rätt och riktigt sätt, företrädesvis av en målare i Stockholm.