tisdag, maj 28
Shadow

Nya ROT-regler för 2016

Under hösten 2015 blev det klart att reglerna inom RUT- och ROT-avdraget skulle ändras. Den största förändringen genomfördes på ROT-avdraget. Detta främst eftersom det minskade från 50% till 30% av arbetskostnaden. På grund av att denna förändring genomfördes vid nyårsskiftet 2015/16 var trycket på hantverkarna extremt stort under slutet av 2015. Detta eftersom så många som möjligt ville ta del av det högre ROT-avdraget.

 
Samma avdragssumma: I likhet med tidigare kan man dra av 50.000kr per år och person för ROT-arbeten under året. Om det är flera personer som äger fastigheten kan avdrag göras på bägge dessa personer. Ett par som äger en villa gemensamt kan därmed göra avdrag för sammanlagt 100.000kr per år. Detta då förutsatt att man följer de andra reglerna som behöver vara uppfyllda för att ROT-avdrag ska få genomföras.

 
Det finns en missuppfattning om att det är en lägre summa som gäller för 2016 mot 2015. Detta kommer från att RUT-avdraget minskats till 25.000kr. Någon minskning har däremot inte skett på ROT-avdraget. Lägre avdragsprocent: Den enda skillnaden på ROT-avdraget från och med nyårsskiftet 2015/16 är därmed procentsatsen som får dras av som avdrag. Detta har tidigare varit 50% men är nu 30%. Ett arbete som innan ROT-avdrag kostar 100.000kr kommer alltså bli 20.000kr dyrare mot tidigare.

Skillnaden blir ändå inte så stor

Det är lätt att stirra sig blind på procentsatsen och därmed dra slutsatsen att avdraget nästan är hälften så stort. Men skillnaden blir ändå inte speciellt stor om man räknar på det. Enligt sidan Byggahus.se  kostar ett medelbadrum 150.000kr att renovera. Då är det räknat på ett badrum som mäter ca 10 kvadratmeter. Men av detta är arbetskostnaden enbart 65.000kr. Med tanke på att det enbart är arbetskostnaden man får göra avdrag för är det denna summa som ligger till grund för avdraget. Skillnaden, med de nya reglerna, blir ca 13.000kr. En ökad kostnad med 13.000 på ett badrum som annars kostat ca 120.000kr skapar en ökad kostnad med ca 11%.