söndag, juli 21
Shadow

Hur fungerar kreditlån?

Hur fungerar kreditlån?

Kreditlån är ett begrepp som kan används med två olika slags betydelse. En del väljer att likställa kreditlån med ett klassiskt privatlån. Andra använder det för att förklara kreditkonton. Antalet aktörer som erbjuder kreditkonton har kraftigt ökat efter att lagen om högkostnadskrediter började gälla 2018 och därmed har även ordet kreditlån allt mer blivit vanligt.

Flexibel återbetalningstid

En stor skillnad mellan kreditlån och privatlån är hur återbetalningen sker. Med privatlån krävs det att låntagaren betalar samma summa varje månad. Detta under en förutbestämd lånetid. Det kan exempelvis vara 2000kr per månad i 24 månader.

Det kan jämföras med ett mer flexibelt kreditlån där återbetalningen sker med ett valfritt belopp en gång i månaden. Däremot finns det alltid ett minsta belopp att betala vilket brukar vara på några hundra kronor. Det kan alltså liknas med hur en kreditkortsskuld återbetalas. Man väljer hur stor summa som ska återbetalas men måste varje månad betala ett minsta belopp.

Låna – och lån igen

Den andra skillnaden mellan dessa två låneformer är hur låneavtalet löper. När privatlånet är återbetalt avslutas avtalet. Men ett kreditlån är mer flexibelt och kan utnyttjas flera gånger. En person kanske tecknar ett kreditlån på 50 000 kr, tar ut pengarna och köper en bil. Månaden efter återbetalas 10 000 kr. Nu är krediten enbart utnyttjad till 40 000 kr vilket innebär att personen när som helst kan välj att ta ut ytterligare 10 000 kr.

Så länge som man inte tagit ut fullt kreditbelopp går det alltså att ta ut från krediten. Även på denna punkt finns alltså stora likheter mot ett kreditkort. Du kan handla med kortet så länge som du inte uppnått kreditgränsen. Så fort en delsumma har återbetalats går det att låna den återbetalda delen på krediten.

Alltid tillgängligt lån

Det många anser vara den största fördelen med ett kreditlån är att krediten alltid är aktiv. Någon låneansökan behöver inte ske utan så länge krediten inte missbrukas kan den användas. Det krävs självklart att inte kreditgränsen är nådd då återbetalning krävs innan ytterligare kredit kan tas ut.

Samtidigt är det denna punkt som ibland nämns som kreditlånets nackdel. Detta utifrån att vissa personer har svårt att hantera krediter och utnyttjar dem betydligt mer än vad de borde utifrån dess ekonomiska situation.